Pasirinkite, ar ekspozicija užsifiksuoja, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.

Parinktis

apibūdinimas

O

[ Įjungta (pusiau paspauskite) ]

Iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekspozicija užfiksuojama.

P

[ Įjungta (sesijos režimas) ]

Ekspozicija užsifiksuoja tik tada, kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki galo.

[ Išjungta ]

Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekspozicija neužfiksuojama.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas