Pasirinkite tvarką, kuria fotografuojami kadrų serijų programoje.

Parinktis

apibūdinimas

H

[ MTR > žemiau > virš ]

Pirmiausia nufotografuojamas nepakeistas kadras, po to – mažiausios vertės kadras, o po to – didžiausios vertės kadras.

I

[ Pagal > MTR > virš ]

Šaudymas vyksta eilės tvarka nuo mažiausios iki didžiausios vertės.

  • Pasirinktinis nustatymas e7 [ Bracketing order ] neturi įtakos fotografuojamų kadrų tvarkai, kai nuotraukų fotografavimo meniu skiltyje [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] yra pasirinktas [ ADL bracketing ].

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas