Kai fokusavimas įjungtas rankinio fokusavimo režimu, sufokusuoti objektai ekrane nurodomi spalvotais kontūrais. Galite pasirinkti spalvą.

Fokusavimo didžiausias ekranas

Pasirinkite [ ON ], kad įjungtumėte fokusavimą.

Fokusavimo didžiausias jautrumas

Pasirinkite didžiausio fokusavimo jautrumą iš [ 3 (didelis jautrumas) ], [ 2 (standartinis) ] ir [ 1 (mažas jautrumas) ]. Kuo didesnė vertė, tuo didesnis gylis bus rodomas kaip sufokusuotas.

Focus Peaking Highlight Color

Pasirinkite paryškinimo spalvą.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas