Pasirinkite fokusavimo taškų skaičių rankiniam fokusavimo taško pasirinkimui, kai AF srities režimui pasirinkta kita parinktis nei [ Auto-area AF ].

Parinktis

apibūdinimas

4

[ Visi taškai ]

Galima pasirinkti kiekvieną fokusavimo tašką, esantį esamu AF srities režimu. Galimų taškų skaičius priklauso nuo AF srities režimo.

5

[ Kintamieji taškai ]

Pasirinkus [ Visi taškai ], galimų fokusavimo taškų skaičius sumažinamas iki ketvirtadalio galimo skaičiaus. Naudokite greitam židinio taško pasirinkimui. [ Pinpoint AF ] pasiekiamų taškų skaičius neturi įtakos.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas