Pasirinkite, kada užsidega valdymo skydelio ir mygtukų foninis apšvietimas.

  • Jei pasirinkta [ OFF ], foninis apšvietimas užsidegs, kai maitinimo jungiklis bus pasuktas į D . Foninis apšvietimas išsijungia, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.

  • Jei pasirinkta [ ON ], foninis apšvietimas užsidegs, kol bus aktyvus budėjimo režimo laikmatis. Atminkite, kad tai padidina akumuliatoriaus išeikvojimą. Foninis apšvietimas išsijungs paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, bet vėl įsijungs, kai mygtukas bus atleistas.

Mygtukų foninis apšvietimas

Toliau pateikiami apšvietimai:

1

c mygtukas

2

BKT mygtukas

3

c mygtukas

4

I mygtukas

5

g ( Fn4 ) mygtuką

6

O ( Q ) mygtukas

7

X mygtukas

8

i mygtuką

9

G mygtukas

10

K mygtukas

11

W ( Q ) mygtukas

12

i mygtukas vertikaliam fotografavimui

13

U mygtukas

14

T mygtukas

15

b mygtukas

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas