Pasirinkite atleidimo režimus, kuriuos galima pasiekti paspausdami mygtuką c ir sukant pagrindinį komandų ratuką, kai atleidimo režimo ratukas pasuktas į c .

  • Pažymėkite parinktis ir paspauskite J arba 2 , kad pasirinktumėte ( M ) arba panaikintumėte pasirinkimą ( U ). Varnele ( M ) pažymėtus režimus galima pasirinkti pagrindiniu komandų ratuku.

  • Norėdami užbaigti operaciją, paspauskite G .

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas