Pasirinkite lėčiausią užrakto greitį su blykste P arba A režimu.

Neatsižvelgiant į pasirinktinį nustatymą e2 [ Blykstės užrakto greitis ], užrakto greitis gali būti lėtas iki 30 s režimais S ir M arba blykstės nustatymuose esant lėtam sinchronizavimui, lėtam galinės užuolaidos sinchronizavimui arba raudonų akių efekto mažinimui su lėtu režimu. sinchronizuoti.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas