Pasirinkite vaizdo režimo fokusavimo greitį.

Naudodami [ Kada taikyti ] pasirinkite, kada bus taikoma pasirinkta parinktis.

Parinktis

apibūdinimas

D

[ visada ]

Vaizdo režimu fotoaparatas visą laiką fokusuoja pasirinktu greičiu.

E

[ Tik įrašymo metu ]

Fokusavimas sureguliuojamas pasirinktu greičiu tik vykstant vaizdo įrašymui. Kitu metu fotoaparatas fokusuoja kuo greičiau.

Objektyvo garsai

Objektyvo skleidžiamas garsas fokusavimo operacijų metu didėja didėjant AF greičiui. Poveikis ypač pastebimas nustačius [ +5 ], todėl pasirinkite mažesnes vertes, jei triukšmas blaško dėmesį.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas