Pasirinkite, ar objektyvo fokusavimo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui automatinio fokusavimo režimu. Galima tik su suderinamais objektyvais.

Parinktis

apibūdinimas

[ ĮJUNGTA ]

Automatinį fokusavimą galima pakeisti sukant objektyvo fokusavimo žiedą (automatinis fokusavimas su rankiniu perreguliavimu). Fokusavimo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės. Norėdami iš naujo sufokusuoti naudodami automatinį fokusavimą, pakelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir dar kartą paspauskite jį iki pusės.

[ IŠJUNGTA ]

Objektyvo fokusavimo žiedas negali būti naudojamas rankiniam fokusavimui automatinio fokusavimo režimu.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas