Mainiet laika joslas un iestatiet kameras pulksteni. Mēs iesakām regulāri regulēt kameras pulksteni.

Opcija

Apraksts

[ Laika josla ]

Izvēlieties laika joslu. [ Date and time ] izvēlētais laiks tiek automātiski pielāgots jaunajai laika joslai.

[ Datums un laiks ]

Iestatiet kameras pulksteni uz pašreizējo laiku atlasītajā [ Laika josla ].

[ Datuma formāts ]

Izvēlieties secību, kādā tiek parādīta diena, mēnesis un gads.

[ Vasaras laiks ]

Ieslēdziet vasaras laiku [ ON ] vai [ OFF ]. Izvēloties [ ON ], pulkstenis tiek automātiski pārvietots par vienu stundu uz priekšu. Noklusējuma iestatījums ir [ OFF ].

Mirgojoša t ikona uzņemšanas displejā norāda, ka pulkstenis nav iestatīts.