Pievienojiet informāciju par autortiesībām jaunām fotogrāfijām, tiklīdz tās tiek uzņemtas. Autortiesību informāciju var apskatīt cilnē NX Studio [ Informācija ].

Ievadiet fotogrāfa vārdus (maksimums 36 rakstzīmes) un autortiesību īpašnieka vārdus (maksimums 54 rakstzīmes). Iezīmējiet [ Mākslinieks ] vai [ Autortiesības ] un nospiediet 2 , lai parādītu teksta ievades dialoglodziņu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Autortiesību informācija tiks pievienota attēliem, kas uzņemti, kamēr [ Pievienot autortiesību informāciju ] ir [ ON ].

  • Lai novērstu nesankcionētu izpildītāja vai autortiesību īpašnieku vārdu izmantošanu, pirms aizdodat vai nododat kameru citai personai, pārliecinieties, vai [ Attach copyright information ] ir atlasīts [ OFF ]. Jums būs arī jāpārliecinās, ka izpildītāja un autortiesību lauki ir tukši.

  • Nikon neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai strīdiem, kas rodas, izmantojot opciju [ Autortiesību informācija ].

  • Autortiesību informāciju var apskatīt fotoattēla informācijas displeja lapā [ Autortiesību informācija ].

  • Lai parādītu lapu [ Autortiesību informācija ], atskaņošanas izvēlnē atlasiet ( M ) gan [ Shooting data ], gan [ Autortiesību informācija ].