Kies hoe de camera het flitsniveau aanpast wanneer automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is ingeschakeld.

Keuze

Beschrijving

e

[ Onderwerp en achtergrond ]

De camera houdt bij het aanpassen van de ISO-gevoeligheid rekening met zowel het hoofdonderwerp als de achtergrondverlichting.

f

[ Alleen onderwerp ]

De ISO-gevoeligheid wordt alleen aangepast om ervoor te zorgen dat het hoofdonderwerp correct wordt belicht.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstemmen

a: Autofocus01

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flitser

f: Controles

g: film