Kies de functies die worden uitgevoerd door op de cameraknoppen te drukken of door op de knoppen te drukken en aan de instelschijven te draaien tijdens het fotograferen.

 • Kies de rollen die worden gespeeld door de onderstaande bedieningselementen. Markeer de gewenste bediening en druk op J .

  Optie

  0

  [ Voorbeeldknop ]

  3

  [ Fn-knop ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L-knop ]

  V

  [ AF-ON-knop ]

  n

  [ BKT-knop ]

  z

  [ Filmopnameknop ]

 • De rollen die aan deze bedieningselementen kunnen worden toegewezen zijn als volgt:

  Optie

  0

  3

  !

  V

  n

  z

  A

  [ AF-AAN ]

  4

  4

  4

  4

  F

  [Alleen AF-vergrendeling ]

  4

  4

  4

  4

  E

  [ AE-vergrendeling (vasthouden) ]

  4

  4

  4

  4

  D

  [ AE-vergrendeling (resetten bij loslaten) ]

  4

  4

  4

  4

  C

  [Alleen AE-vergrendeling ]

  4

  4

  4

  4

  B

  [ AE/AF-vergrendeling ]

  4

  4

  4

  4

  r

  [ FV-vergrendeling ]

  4

  4

  4

  h

  [ c Uitschakelen/inschakelen ]

  4

  4

  q

  [ Voorbeeld ]

  4

  4

  %

  [ Voorbeeld (Lv max. diafragma) ]

  4

  4

  L

  [ Matrixmeting ]

  4

  4

  M

  [ Centrumgerichte meting ]

  4

  4

  N

  [ Spotmeting ]

  4

  4

  t

  [ Highlight-gewogen meting ]

  4

  4

  1

  [ Bracketing burst ]

  4

  4

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  4

  4

  b

  [ Rasterweergave ]

  4

  4

  !

  [ Virtuele horizon zoeker ]

  4

  4

  O

  [ MIJN MENU ]

  4

  4

  3

  [ Toegang tot het bovenste item in MIJN MENU ]

  4

  4

  K

  [ Afspelen ]

  4

  4

  J

  [ Kies afbeeldingsgebied ]

  4

  4

  4

  y

  [ Actieve D‑Lighting ]

  4

  4

  w

  [ Meting ]

  4

  t

  [ Automatische bracketing ]

  4

  $

  [ Meervoudige belichting ]

  4

  2

  [ HDR (hoog dynamisch bereik) ]

  4

  z

  [ Belichtingsvertragingsmodus ]

  4

  4

  v

  [ 1 stap snelheid/diafragma ]

  4

  4

  w

  [ Kies nummer zonder CPU-lens ]

  4

  4

  [ Geen ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

 • De volgende opties zijn beschikbaar:

  Optie

  Beschrijving

  A

  [ AF-AAN ]

  Als u op de knop drukt, wordt autofocus gestart, waarbij de functie van de AF-ON-knop wordt gedupliceerd.

  F

  [Alleen AF-vergrendeling ]

  De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.

  E

  [ AE-vergrendeling (vasthouden) ]

  De belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt. De belichtingsvergrendeling eindigt niet wanneer de sluiter wordt ontspannen. De belichting blijft vergrendeld totdat de knop een tweede keer wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.

  D

  [ AE-vergrendeling (resetten bij loslaten) ]

  De belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt. De belichting blijft vergrendeld totdat de knop een tweede keer wordt ingedrukt, de sluiter wordt ontspannen of de stand-by-timer afloopt.

  C

  [Alleen AE-vergrendeling ]

  Belichting wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.

  B

  [ AE/AF-vergrendeling ]

  Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.

  r

  [ FV-vergrendeling ]

  Druk op de knop om de flitswaarde voor optionele flitsers te vergrendelen; druk nogmaals om de FV-vergrendeling te annuleren.

  h

  [ c Uitschakelen/inschakelen ]

  Als de flitser momenteel is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld terwijl de knop wordt ingedrukt. Als de flitser momenteel uit is, wordt synchronisatie op het eerste gordijn geselecteerd terwijl de knop wordt ingedrukt.

  q

  [ Voorbeeld ]

  Houd de knop ingedrukt om het diafragma te sluiten en een voorbeeld van de scherptediepte te bekijken tijdens zoekerfotografie. Als u tijdens livebeeld op de knop drukt, stopt het diafragma tot de geselecteerde waarde.

  %

  [ Voorbeeld (Lv max. diafragma) ]

  Druk op de bedieningsknop om tijdelijk het maximale diafragma te selecteren voor een verbeterd scherpstelvoorbeeld tijdens livebeeld.

  L

  [ Matrixmeting ]

  [ Matrixmeting ] wordt geactiveerd terwijl de knop wordt ingedrukt.

  M

  [ Centrumgerichte meting ]

  [ Centrumgerichte meting ] wordt geactiveerd terwijl de knop wordt ingedrukt.

  N

  [ Spotmeting ]

  [ Spotmeting ] wordt geactiveerd terwijl de knop wordt ingedrukt.

  t

  [ Highlight-gewogen meting ]

  [ Highlight-weighted meting ] wordt geactiveerd terwijl de knop wordt ingedrukt.

  1

  [ Bracketing burst ]

  • Als de knop wordt ingedrukt wanneer een andere optie dan [ WB-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing-set ] in het foto-opnamemenu in de ontspanstand

   Ch
   ,
   kl
   , of
   Qc
   , maakt de camera alle opnamen in het huidige bracketingprogramma en herhaalt de bracketing-burst terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt. In ontspanstanden S en Q stopt de opname na de eerste reeksopnamen.

  • Als [ WB-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing-set ], zal de camera foto's maken terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt en witbalansbracketing toepassen op elke opname.

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  • Als momenteel een JPEG-optie is geselecteerd voor beeldkwaliteit, wordt een NEF (RAW)-kopie opgenomen met de volgende foto die wordt gemaakt nadat de knop is ingedrukt (totdat de foto is gemaakt, verschijnt "RAW" in de weergave van de beeldkwaliteit van de monitor). De oorspronkelijke instelling voor de beeldkwaliteit wordt hersteld wanneer u uw vinger van de ontspanknop haalt of nogmaals op de bedieningsknop drukt en [ + NEF (RAW) ] annuleert.

  • NEF (RAW)-kopieën worden opgenomen met de instellingen die momenteel zijn geselecteerd voor [ NEF (RAW)-opname ] in het foto-opnamemenu.

  b

  [ Rasterweergave ]

  Druk op de bedieningsknop om een kaderraster in de zoeker of monitor weer te geven. Druk nogmaals op de knop om het display uit te schakelen.

  !

  [ Virtuele horizon zoeker ]

  Druk op de bedieningsknop om een virtuele horizonweergave in de zoeker te bekijken. Druk nogmaals op de knop om het display uit te schakelen.

  O

  [ MIJN MENU ]

  Druk op de bedieningsknop om “MIJN MENU” weer te geven.

  3

  [ Toegang tot het bovenste item in MIJN MENU ]

  Druk op de bedieningsknop om naar het bovenste item in "MIJN MENU" te gaan. Selecteer deze optie voor snelle toegang tot een veelgebruikt menu-item.

  K

  [ Afspelen ]

  Druk op de bedieningsknop om het afspelen te starten.

  J

  [ Kies afbeeldingsgebied ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om het beeldgebied te kiezen.

  y

  [ Actieve D‑Lighting ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om Actieve D‑Lighting aan te passen.

  w

  [ Meting ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om een meetoptie te kiezen.

  t

  [ Automatische bracketing ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om het aantal opnamen te kiezen en aan de secundaire instelschijf om de bracketingtoename of de hoeveelheid actieve D-Lighting te selecteren.

  $

  [ Meervoudige belichting ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om de modus te kiezen en aan de secundaire instelschijf om het aantal opnamen te kiezen.

  2

  [ HDR (hoog dynamisch bereik) ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om de modus te kiezen en aan de secundaire instelschijf om HDR-sterkte te kiezen.

  z

  [ Belichtingsvertragingsmodus ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om de ontspanvertraging te kiezen.

  v

  [ 1 stap snelheid/diafragma ]

  Pas de sluitertijd en het diafragma aan in stappen van 1 LW, ongeacht de optie die is geselecteerd voor Persoonlijke instelling b1 [ EV-stappen voor belichtingsregeling ].

  • In de standen S en M kan de sluitertijd worden aangepast in stappen van 1 LW door de knop ingedrukt te houden en aan de hoofdinstelschijf te draaien.

  • In de standen A en M kan het diafragma worden aangepast in stappen van 1 LW door de knop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.

  w

  [ Kies nummer zonder CPU-lens ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om een lensnummer te kiezen dat is opgeslagen met behulp van het item [ Lensgegevens zonder CPU ] in het setup-menu.

  [ Geen ]

  De besturing heeft geen effect.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film