Kies uit de volgende opties voor scherpstelpuntweergave:

Verlichting van focuspunt

Kies of het actieve scherpstelpunt is gemarkeerd in de zoeker.

Optie

Beschrijving

[ Automatisch ]

Het geselecteerde scherpstelpunt wordt indien nodig automatisch rood gemarkeerd om contrast met de achtergrond tot stand te brengen.

[ Aan ]

Het geselecteerde scherpstelpunt wordt altijd rood gemarkeerd, ongeacht de helderheid van de achtergrond. Afhankelijk van de helderheid van de achtergrond kan het geselecteerde scherpstelpunt moeilijk te zien zijn.

[ Uit ]

Het geselecteerde scherpstelpunt wordt niet gemarkeerd.

Handmatige scherpstelmodus

Optie

Beschrijving

[ Aan ]

Het scherpstelpunt wordt altijd weergegeven in de handmatige scherpstelmodus.

[ Uit ]

Het scherpstelpunt wordt alleen weergegeven tijdens het selecteren van het scherpstelpunt.

Dynamisch AF-veldhulp

Kies of zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omringende scherpstelpunten worden weergegeven in de dynamische AF-veldstand.

Optie

Beschrijving

[ Aan ]

Geef zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omliggende scherpstelpunten weer.

[ Uit ]

Geef alleen het geselecteerde scherpstelpunt weer.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film