Kies de functies die worden uitgevoerd door op de camerabediening te drukken of door tijdens het filmen op de bedieningselementen te drukken en aan de instelschijven te draaien.

 • Kies de rollen die worden gespeeld door de onderstaande bedieningselementen. Markeer de gewenste bediening en druk op J .

  Optie

  0

  [ Voorbeeldknop ]

  2

  [ Fn-knop ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L-knop ]

  V

  [ AF-ON-knop ]

  G

  [ Ontspanknop ]

 • De rollen die aan deze bedieningselementen kunnen worden toegewezen zijn als volgt:

  Optie

  0

  2

  !

  V

  G

  t

  [ Vermogen diafragma (open) ]

  4

  q

  [ Vermogen diafragma (dicht) ]

  4

  i

  [ Belichtingscompensatie + ]

  4

  h

  [ Belichtingscompensatie - ]

  4

  b

  [ Rasterweergave ]

  4

  4

  J

  [ Kies afbeeldingsgebied ]

  4

  4

  y

  [ Actieve D‑Lighting ]

  4

  4

  A

  [ AF-AAN ]

  4

  4

  F

  [Alleen AF-vergrendeling ]

  4

  4

  E

  [ AE-vergrendeling (vasthouden) ]

  4

  4

  C

  [Alleen AE-vergrendeling ]

  4

  4

  B

  [ AE/AF-vergrendeling ]

  4

  4

  C

  [ Maak foto's ]

  4

  1

  [ Films opnemen ]

  4

  [ Geen ]

  4

  4

  4

  4

 • De volgende opties zijn beschikbaar:

  Optie

  Beschrijving

  t

  [ Vermogen diafragma (open) ]

  Het diafragma wordt groter als de Pv- knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met persoonlijke instelling g2 [ Aangepaste bediening ] > [ Fn-knop ] > [ Elektrisch diafragma (sluiten) ] voor knopgestuurde diafragma-aanpassing.

  q

  [ Vermogen diafragma (dicht) ]

  Het diafragma wordt kleiner als de Fn- knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met persoonlijke instelling g2 [ Aangepaste bediening ] > [ Voorbeeldknop ] > [ Elektrisch diafragma (open) ] voor door een knop bestuurde diafragma-aanpassing.

  i

  [ Belichtingscompensatie + ]

  Belichtingscompensatie neemt toe terwijl de Pv- knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met persoonlijke instelling g2 [ Aangepaste instellingen ] > [ Fn-knop ] > [ Belichtingscompensatie − ] voor knopgestuurde belichtingscompensatie.

  h

  [ Belichtingscompensatie − ]

  Belichtingscompensatie neemt af terwijl de Fn- knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met persoonlijke instelling g2 [ Aangepaste instellingen ] > [ Voorbeeldknop ] > [ Belichtingscompensatie + ] voor knopgestuurde belichtingscompensatie.

  b

  [ Rasterweergave ]

  Druk op de bedieningsknop om een kaderraster op de monitor weer te geven. Druk nogmaals op de knop om het display uit te schakelen.

  J

  [ Kies afbeeldingsgebied ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om het beeldgebied voor films te kiezen. Merk op dat het beeldgebied niet kan worden gewijzigd terwijl de opname bezig is.

  y

  [ Actieve D‑Lighting ]

  Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om Actieve D‑Lighting voor films aan te passen.

  A

  [ AF-AAN ]

  Als u op de knop drukt, wordt autofocus gestart, waarbij de functie van de AF-ON-knop wordt gedupliceerd.

  F

  [Alleen AF-vergrendeling ]

  De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.

  E

  [ AE-vergrendeling (vasthouden) ]

  Belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt. De belichtingsvergrendeling eindigt niet wanneer de sluiter wordt ontspannen. De belichting blijft vergrendeld totdat de knop een tweede keer wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.

  C

  [Alleen AE-vergrendeling ]

  Belichting wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.

  B

  [ AE/AF-vergrendeling ]

  Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.

  C

  [ Maak foto's ]

  Druk de ontspanknop helemaal in om een foto te maken met een beeldverhouding van 16:9.

  1

  [ Films opnemen ]

  Druk de ontspanknop half in om livebeeld te starten. Als de selectieknop voor scherpstelling in de AF- positie staat, kunt u de ontspanknop nogmaals half indrukken om scherp te stellen. Druk de ontspanknop helemaal in om de filmopname te starten. Druk nogmaals op de ontspanknop om de opname te beëindigen.

  • Wanneer [ Films opnemen ] is geselecteerd, kan de ontspanknop niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het opnemen van films.

  • a knop om livebeeld te beëindigen.

  • De ontspanknoppen op optionele draadloze afstandsbedieningen of afstandsbedieningskabels werken op dezelfde manier als de ontspanknop van de camera.

  [ Geen ]

  De besturing heeft geen effect.

Vermogen Diafragma
 • Gemotoriseerd diafragma is alleen beschikbaar in de standen A en M.

 • Een 6 pictogram op de monitor geeft aan dat elektrisch diafragma niet kan worden gebruikt.

 • Het scherm kan flikkeren terwijl het diafragma wordt aangepast.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film