Kies of de ontspanknop kan worden gebruikt om scherp te stellen. Als [Alleen AF-ON ] is geselecteerd, stelt de camera niet scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. De scherpstelling kan alleen worden aangepast met behulp van de AF‑ON- knop of andere bedieningselementen waaraan AF‑ON is toegewezen met behulp van persoonlijke instelling f3 [ Aangepaste bedieningselementen ].

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film