Kies de items in het i menu dat wordt weergegeven wanneer de i knop wordt ingedrukt tijdens filmopname. Voor informatie over het aanpassen van het i menu, zie "Het i menu aanpassen: i menu aanpassen " ( Het i -menu aanpassen: i menu aanpassen ).

Item

0

J

[ Kies beeldgebied ]

Instellingen voor het beeldgebied aanpassen

G

[ Framegrootte en snelheid/Beeldkwaliteit ]

Framegrootte/framesnelheid en filmkwaliteit

N

[ Bestemming ]

Bestemming

E

[ Belichtingscompensatie ]

Belichtingscompensatie

9

[ ISO-gevoeligheidsinstellingen ]

De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid)

m

[ Witbalans ]

Natuurlijke kleuren bereiken met verschillende lichtbronnen (witbalans)

h

[ Picture Control instellen ]

Beeldverwerking (beeldbediening)

y

[ Actieve D‑Lighting ]

Actieve D‑Lighting

w

[ Meting ]

Kiezen hoe de camera de belichting instelt

g

[ Autofocus-modus ]

Autofocus-modus

t

[ AF-veldmodus ]

AF-veldmodus

4

[ Elektronische VR ]

Elektronische VR

H

[ Microfoongevoeligheid ]

Microfoongevoeligheid

5

[ Verzwakker ]

Verzwakker

6

[ Frequentierespons ]

Frequentierespons

7

[ Windgeruisreductie ]

Vermindering van windruis

8

[ Koptelefoonvolume ]

Koptelefoonvolume

w

[ Aangepaste bedieningselementen ]

f3: Aangepaste bedieningselementen

W

[ Hoogtepunten piek ]

d11: Hoogtepunten

9

[ Hoogtepuntenweergave ]

g5: Markeer weergave

3

[ Helderheid van de monitor ]

Monitor helderheid

Z

[ Bluetooth -verbinding ]

Bluetooth verbinding

U

[ Wi‑Fi-verbinding ]

Wifi verbinding

$

[ Multi-selector elektrisch diafragma ]

Vermogensdiafragma met meerdere selecties

%

[ Belichtingscomp. multi-selector ]

Belichtingscomp. multi-selector

Vermogensdiafragma met meerdere selecties

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt voor elektrisch diafragma. Selecteer [ Inschakelen ] om het elektrisch diafragma in te schakelen. Druk op 1 om het diafragma te vergroten, 3 om het diafragma te verkleinen.

Belichtingscomp. multi-selector

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt om de belichtingscompensatie aan te passen. Door [ Inschakelen ] te selecteren, kan de belichtingscompensatie worden ingesteld door op 1 of 3 te drukken.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstemmen

a: Autofocus01

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flitser

f: Controles

g: film