Kies de items die worden vermeld in het i menu dat wordt weergegeven wanneer de i knop wordt ingedrukt tijdens filmopname. Voor informatie over het aanpassen van het i menu, zie "Het i menu aanpassen i menu aanpassen" ( Het i menu aanpassen: i menu aanpassen ).

Item

0

J

[ Kies afbeeldingsgebied ]

Instellingen voor beeldgebied aanpassen

G

[ Framegrootte en snelheid/beeldkwaliteit ]

Framegrootte/framesnelheid en filmkwaliteit

N

[ Bestemming ]

Bestemming

E

[ Belichtingscompensatie ]

Belichtingscompensatie

9

[ ISO gevoeligheid instellingen ]

De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid)

m

[ Witbalans ]

Natuurlijke kleuren bereiken met verschillende lichtbronnen (witbalans)

h

[ Beeldregeling instellen ]

Beeldverwerking (Beeldbesturing)

y

[ Actieve D‑Lighting ]

Actieve D‑Lighting

w

[ Meting ]

Kiezen hoe de camera de belichting instelt

g

[ Autofocus-modus ]

Autofocus-modus

t

[ AF-veldstand ]

AF-veldmodus

4

[ Elektronische VR ]

Elektronische VR

H

[ Microfoongevoeligheid ]

Microfoongevoeligheid

5

[ Verzwakker ]

verzwakker

6

[ Frequentierespons ]

Frequentierespons

7

[ Windruisreductie ]

Windruisonderdrukking

8

[ Hoofdtelefoonvolume ]

Hoofdtelefoonvolume

w

[ Aangepaste bedieningselementen ]

f3: Aangepaste bedieningselementen

W

[ Hoogtepunten pieken ]

d11: Hoogtepunten pieken

9

[ Markeer weergave ]

g5: Markeringsweergave

3

[ Monitorhelderheid ]

Monitorhelderheid

Z

[ Bluetooth-verbinding ]

Bluetooth-verbinding

U

[ Wifi-verbinding ]

Wifi verbinding

$

[ Multi-selector elektrisch diafragma ]

Multi-selector vermogensdiafragma

%

[ Belichtingscomp. multi-selector. ]

Belichtingscomp. multi-selector

Multi-selector vermogensdiafragma

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt voor elektrisch diafragma. Selecteer [ Inschakelen ] om elektrisch diafragma in te schakelen. Druk op 1 om het diafragma te vergroten, op 3 om het diafragma te verkleinen.

Belichtingscomp. multi-selector

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt om de belichtingscompensatie aan te passen. Door [ Inschakelen ] te selecteren, kan de belichtingscompensatie worden ingesteld door op 1 of 3 drukken.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film