Kies de rol die aan de J knop is toegewezen tijdens het fotograferen en afspelen.

Zoekerfotografie

Optie

Beschrijving

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

J drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

K

[ Markeer actief focuspunt ]

Als u op J drukt, wordt het actieve scherpstelpunt gemarkeerd.

[ Geen ]

Als u J drukt, heeft dit geen effect.

Rechtstreekse beelden

Optie

Beschrijving

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

J drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

p

[ Zoom aan/uit ]

Druk op J om de weergave in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt. Druk J om terug te keren naar het vorige scherm.

Markeer [ Zoom aan/uit ] en druk op 2 om de zoomfactor te kiezen.

[ Geen ]

Als u J drukt, heeft dit geen effect.

Afspeelmodus

Ongeacht de geselecteerde optie, door op J drukken wanneer een film schermvullend wordt weergegeven, wordt de filmweergave gestart.

Optie

Beschrijving

n

[ Miniatuur aan/uit ]

Druk op J om te schakelen tussen schermvullende en 4-, 9- of 72-frame miniatuurweergave.

o

[ Bekijk histogrammen ]

Er wordt een histogram weergegeven terwijl de J knop wordt ingedrukt. De histogramweergave is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.

p

[ Zoom aan/uit ]

Druk op J om het scherm in te zoomen op het gebied rond het actieve scherpstelpunt. Druk J om terug te keren naar het vorige scherm.

  • Markeer [ Zoom aan/uit ] en druk op 2 om de zoomfactor te kiezen.

  • Zoom is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.

u

[ Kies slot en map ]

Druk op J om het dialoogvenster [ Kies slot en map ] weer te geven, waar u vervolgens een slot en map kunt kiezen om af te spelen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film