Kies de rol die aan de J -knop is toegewezen tijdens het fotograferen en afspelen.

Zoekerfotografie

Keuze

Beschrijving

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

Door op J te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

K

[ Actief scherpstelpunt markeren ]

Als u op J drukt, wordt het actieve scherpstelpunt gemarkeerd.

[ Geen ]

Op J drukken tijdens het fotograferen heeft geen effect.

Rechtstreekse beelden

Keuze

Beschrijving

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

Door op J te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

p

[ Zoom aan/uit ]

Druk op J om in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt. Druk nogmaals op J om terug te keren naar het vorige scherm.

Om de zoomfactor te kiezen, markeert u [ Zoom aan/uit ] en drukt u op 2 .

[ Geen ]

Op J drukken tijdens het fotograferen heeft geen effect.

Afspeelmodus

Ongeacht de geselecteerde optie, wordt de filmweergave gestart als u op J drukt wanneer een film schermvullend wordt weergegeven.

Keuze

Beschrijving

n

[ Miniatuur aan/uit ]

Druk op J om te schakelen tussen schermvullende weergave en miniatuurweergave met 4, 9 of 72 frames.

o

[ Bekijk histogrammen ]

Er wordt een histogram weergegeven terwijl de J knop wordt ingedrukt. De histogramweergave is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.

p

[ Zoom aan/uit ]

Druk op J om in te zoomen op het gebied rond het actieve scherpstelpunt. Druk nogmaals op J om terug te keren naar het vorige scherm.

  • Om de zoomfactor te kiezen, markeert u [ Zoom aan/uit ] en drukt u op 2 .

  • Zoom is beschikbaar bij zowel schermvullende weergave als miniatuurweergave.

u

[ Kies slot en map ]

Druk op J om het dialoogvenster [ Kies slot en map ] weer te geven, waar u vervolgens een slot en map kunt kiezen om af te spelen.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstemmen

a: Autofocus01

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flitser

f: Controles

g: film