Pas de werking van de hoofd- en secundaire instelschijven aan.

Omgekeerde rotatie

Keer de draairichting van de instelschijven om voor geselecteerde handelingen.

  • Markeer [ Belichtingscompensatie ] of [ Sluitertijd/diafragma ] en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ).

  • Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

Verander hoofd/sub

Draai de rollen van de hoofd- en secundaire instelschijven om.

Keuze

Beschrijving

[ Belichtingsinstelling ]

Als [ Aan ] is geselecteerd, regelt de hoofdinstelschijf het diafragma en de sluitertijd van de secundaire instelschijf. Als [ Aan (Modus A) ] is geselecteerd, wordt de hoofdinstelschijf alleen gebruikt om het diafragma in modus A in te stellen.

[ Autofocus-instelling ]

Als [ Aan ] is geselecteerd, kan de AF-veldstand worden geselecteerd door de AF-standknop ingedrukt te houden en aan de hoofdinstelschijf te draaien, en de autofocusstand door de AF-standknop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.

Diafragma-instelling

Kies of het diafragma kan worden aangepast met de diafragmaring op CPU-lenzen in de standen A en M.

Keuze

Beschrijving

[ Secundaire instelschijf ]

Het diafragma kan alleen worden aangepast met de secundaire instelschijf (of met de hoofdinstelschijf als [ Aan ] is geselecteerd voor [ Hoofd/sec. wijzigen ] > [ Belichtingsinstelling ]).

[ Diafragmaring ]

Het diafragma kan worden aangepast met de diafragmaring van de lens. De diafragmaweergave van de camera toont het diafragma in stappen van 1 EV, hoewel fracties van 1 EV nog steeds kunnen worden geselecteerd met behulp van de diafragmaring.

  • Ongeacht de optie geselecteerd voor [ Diafragma-instelling ] moet het diafragma voor lenzen die niet zijn uitgerust met een diafragmaring (type G- en E-lenzen) worden aangepast met behulp van de secundaire instelschijf.

  • Wanneer u lenzen zonder CPU gebruikt, dient u lensgegevens aan te leveren via het item [ Lensgegevens zonder CPU ] in het setup-menu ( Lenzen zonder CPU gebruiken (Lensgegevens zonder CPU) ) en pas het diafragma aan met behulp van de diafragmaring van de lens.

Kies de rollen die de multi-selector en instelschijven spelen tijdens het afspelen en menunavigatie.

Keuze

Beschrijving

[ Aan ]

Afspelen :

  • De hoofdinstelschijf kan worden gebruikt om de foto te kiezen die wordt weergegeven tijdens schermvullende weergave. De secundaire instelschijf kan worden gebruikt om vooruit of achteruit te springen, afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor [ Frame vooruitspoelen sub-knop ].

  • Tijdens miniatuurweergave kan de hoofdinstelschijf worden gebruikt om miniaturen te markeren en de secundaire instelschijf om een pagina omhoog of omlaag te gaan.

Menu's * :

Gebruik de hoofdinstelschijf om menu-items te markeren. Door de secundaire instelschijf met de klok mee te draaien, wordt het submenu voor de gemarkeerde optie weergegeven. Als u deze tegen de klok in draait, wordt het vorige menu weergegeven.

2

[ Aan (beeldrecensie uitgesloten) ]

Wat betreft [ Aan ], behalve dat de instelschijven niet kunnen worden gebruikt voor weergave tijdens beeldcontrole.

[ Uit ]

Gebruik de multi-selector om de foto te kiezen die wordt weergegeven tijdens schermvullende weergave of om foto's of menu-items te markeren.

  • De secundaire instelschijf kan niet worden gebruikt om gemarkeerde items te selecteren. Om gemarkeerde items te selecteren, drukt u op J of 2 .

Sub-wijzerplaat vooruit

Kies het aantal frames dat kan worden overgeslagen door aan de secundaire instelschijf te draaien tijdens schermvullende weergave. Deze optie heeft alleen effect als [ Aan ] of [ Aan (beeldcontrole uitgesloten) ] is geselecteerd voor [ Menu's en afspelen ].

Keuze

Beschrijving

[ 10 kaders ]

Ga 10 frames tegelijk vooruit of achteruit.

[ 50 kaders ]

Spring 50 frames tegelijk vooruit of achteruit.

c

[ Beoordeling ]

Ga naar de volgende of vorige foto's met de geselecteerde beoordeling. Om de beoordeling te kiezen, markeert u [ Beoordeling ] en drukt u op 2 .

P

[ Beveiligen ]

Ga naar de volgende of vorige beveiligde foto.

C

[ Alleen stilstaande beelden ]

Ga naar de volgende of vorige foto.

1

[ Alleen films ]

Ga naar de volgende of vorige film.

u

[ Map ]

Draai aan de secundaire instelschijf om een map te selecteren.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstemmen

a: Autofocus01

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flitser

f: Controles

g: film