Kies de volgorde waarin de opnamen in het bracketingprogramma worden gemaakt.

Keuze

Beschrijving

H

[ MTR > onder > boven ]

Het ongewijzigde schot wordt als eerste genomen, gevolgd door het schot met de laagste waarde, gevolgd door het schot met de hoogste waarde.

I

[ Onder > MTR > voorbij ]

Het schieten gaat in volgorde van de laagste naar de hoogste waarde.

  • Persoonlijke instelling e6 [ Bracketingvolgorde ] heeft geen invloed op de volgorde van de gemaakte opnamen wanneer [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto-bracketing ] > [ Auto-bracketing-inst. ] in het foto-opnamemenu.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstemmen

a: Autofocus01

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flitser

f: Controles

g: film