Breid het bereik van de beschikbare sluitertijden in stand M uit ; de langzaamste beschikbare sluitertijd wanneer [ Aan ] is geselecteerd, is 900 s (15 minuten). Langere sluitertijden kunnen worden gebruikt voor foto's van de nachtelijke hemel en in andere situaties waarbij de sluiter gedurende lange tijd open moet blijven.

  • Om langere sluitertijden te gebruiken, kiest u [ Aan ] en selecteert u een sluitertijd van 60 sec. of langer.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film