Kies of de camera gezichten detecteert en scherpstelt op gezichten of op gezichten en ogen wanneer [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

Optie

Beschrijving

[ Gezichts- en oogdetectie aan ]

Als de camera een portretonderwerp detecteert tijdens livebeeldfotografie, stelt hij automatisch scherp op de ene of de andere ogen van het onderwerp. Tijdens zoekerfotografie of filmopname of als de ogen niet worden gedetecteerd, stelt de camera in plaats daarvan scherp op het gezicht van het onderwerp.

[ Gezichtsdetectie aan ]

Wanneer de camera een portretonderwerp detecteert, stelt hij automatisch scherp op het gezicht van het onderwerp.

[ Uit ]

Gezichts- en oogdetectie uitgeschakeld.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film