Kies de lengte van de ontspanvertraging, het aantal gemaakte opnamen en het interval tussen opnamen in de zelfontspannermodus.

Keuze

Beschrijving

[ Zelfontspannervertraging ]

Kies de lengte van de ontspanvertraging.

[ Aantal opnamen ]

Druk op 1 en 3 om het aantal opnamen te kiezen dat wordt gemaakt telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt; kies uit waarden van 1 tot 9.

[ Interval tussen opnamen ]

Kies het interval tussen opnamen als [ Aantal opnamen ] groter is dan 1.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstemmen

a: Autofocus01

b: Lichtmeting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flitser

f: Controles

g: film