Kies het aantal scherpstelpunten dat beschikbaar is voor handmatige scherpstelpuntselectie wanneer een andere optie dan [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

Optie

Beschrijving

R

[ Alle punten ]

Elk scherpstelpunt dat beschikbaar is in de huidige AF-veldstand kan worden geselecteerd. Het aantal beschikbare punten verschilt per AF-veldstand.

I

[ Elk ander punt ]

Het aantal beschikbare scherpstelpunten wordt teruggebracht tot een kwart van het aantal dat beschikbaar is wanneer [ Alle punten ] is geselecteerd. Gebruik voor snelle selectie van scherpstelpunten.

  • Dit heeft geen invloed op het aantal scherpstelpunten dat beschikbaar is voor livebeeldfotografie in de standen [ Pinpoint AF ] en [ Wide-area AF (L) ].

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film