Kies of de E knop nodig is voor belichtingscompensatie.

Optie

Beschrijving

[ Aan (automatische reset) ]

Belichtingscompensatie kan worden aangepast door aan de instelschijf te draaien die momenteel niet wordt gebruikt voor sluitertijd of diafragma. De instelling die is geselecteerd met de instelschijf wordt gereset wanneer de camera wordt uitgeschakeld of de stand-by-timer afloopt.

[ Aan ]

Belichtingscompensatie kan worden aangepast door aan de instelschijf te draaien die momenteel niet wordt gebruikt voor sluitertijd of diafragma. Belichtingscompensatie wordt niet gereset wanneer de camera wordt uitgeschakeld of de stand-by-timer afloopt.

[ Uit ]

Belichtingscompensatie wordt ingesteld door op de E knop te drukken en aan de hoofdinstelschijf te draaien.

  • Deze instelling wordt van kracht in de standen P , S en A. Eenvoudige belichtingscompensatie is niet beschikbaar in andere standen.

  • De instelschijf die wordt gebruikt, hangt af van de opnamemodus.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus01

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film