Juster innstillingene for tilkobling til datamaskiner eller ftp-servere via trådløse eller Ethernet-nettverk ved hjelp av en valgfri WT-7 trådløs sender. Dette elementet er kun tilgjengelig når en valgfri WT-7 trådløs sender er tilkoblet.

  • Disse innstillingene trer i kraft når WT-7 er tilkoblet og slått på, i så fall blir alternativene valgt for [ Koble til smartenhet ] og [ Koble til PC ] automatisk deaktivert.

  • Informasjon om [ Trådløs sender ] finner du nedenfor; for informasjon om [ Velg maskinvare ], [ Nettverksinnstillinger ] og [ Alternativer ], se håndboken som følger med WT-7.

Trådløs sender

Velg [ Bruk ] for å aktivere WT-7 når den er koblet til kameraet.