Juster innstillinger for tilkobling til en smartenhet.

Paring ( Bluetooth )

Par med eller koble til smartenheter ved hjelp av Bluetooth .

Alternativ

Beskrivelse

[ Start sammenkobling ]

Par kameraet med en smartenhet ( Kobler til via Bluetooth ).

[ Sammenkoblede enheter ]

Vis sammenkoblede smartenheter eller bytt fra en enhet til en annen.

[ Bluetooth tilkobling ]

Velg [ Aktiver ] for å aktivere Bluetooth .

Velg å sende ( Bluetooth )

Velg bilder for opplasting til en smartenhet eller velg om du vil merke bilder for opplasting etter hvert som de blir tatt. Opplastingen starter umiddelbart når en tilkobling er opprettet.

Alternativ

Beskrivelse

[ Automatisk velg for å sende ]

Hvis [ ] er valgt, vil bildene bli merket for opplasting til en smartenhet etter hvert som de tas. Uansett hvilket alternativ som er valgt med kameraet, lastes bilder opp i JPEG format med en størrelse på 2 megapiksler. Bilder tatt under filming vil ikke bli lastet opp automatisk. Bilder tatt under filming må velges for opplasting manuelt.

[ Manuell velg for å sende ]

Merk valgte bilder for opplasting til en smartenhet.

[ Opphev alle ]

Fjern overføringsmerking fra alle bilder.

Wi-Fi -tilkobling

Koble til smartenheter via Wi-Fi .

Etabler Wi-Fi -tilkobling

Start en Wi-Fi tilkobling.

  • Kameraets SSID og passord vil vises. For å koble til, velg kameraets SSID og skriv inn passordet på smartenheten ( Koble til via Wi‑Fi (Wi‑Fi-modus) ).

  • Når en tilkobling er opprettet, vil dette alternativet endres til [ Lukk Wi-Fi -tilkobling ].

  • Velg [ Lukk Wi-Fi tilkobling ] for å avslutte tilkoblingen når du ønsker det.

Innstillinger for Wi-Fi tilkobling

Få tilgang til følgende Wi-Fi -innstillinger:

Alternativ

Beskrivelse

[ SSID ]

Still inn kameraets SSID.

[ Autentisering/kryptering ]

Velg [ ÅPEN ] eller [ WPA2-PSK -AES ].

[ Passord ]

Endre kamerapassordet.

[ Kanal ]

Velg en kanal.

  • Velg [ Auto ] for å få kameraet til å velge kanalen automatisk.

  • Velg [ Manuell ] for å velge kanalen manuelt.

[ Gjeldende innstillinger ]

Se gjeldende Wi-Fi -innstillinger.

[ Tilbakestill tilkoblingsinnstillinger ]

Velg [ Ja ] for å tilbakestille Wi-Fi -innstillingene til standardverdiene.

Send mens av

Hvis [ ] er valgt, vil opplasting av bilder til smartenheter koblet til via Bluetooth fortsette selv når kameraet er av.