Lag en beskåret kopi av det valgte fotografiet. Fotografiet vises med den valgte beskjæringen vist i gult; lage en beskåret kopi som beskrevet nedenfor.

Til

Beskrivelse

Dimensjoner avlingen

Trykk på X ( T ) eller W ( Y ) for å velge beskjæringsstørrelsen.

For å endre sideforholdet for beskjæring

Roter hovedkommandohjulet.

For å plassere avlingen

Bruk multivelgeren.

For å lage en beskåret kopi

Trykk på J å lagre gjeldende beskjæring som en separat fil.

Beskårne bilder
  • Avhengig av størrelsen på den beskårede kopien, kan det hende at avspillingszoom ikke er tilgjengelig når beskårne kopier vises.

  • Beskjæringsstørrelsen vises øverst til venstre i beskjæringsvisningen. Størrelsen på kopien varierer med beskjæringsstørrelse og sideforhold.