Lag en kopi med forbedrede farger og kontrast.

Kameraet bruker D-Lighting for å lysne opp skygger og forbedre kontrast og fargemetning (livlighet).

  • Trykk på 4 eller 2 å velge hvor mye korreksjon som skal utføres. Effekten kan forhåndsvises i redigeringsskjermen.

  • Trykk på J å lagre den retusjerte kopien.