Justera inställningar för anslutning till datorer eller ftp-servrar via trådlösa nätverk eller Ethernet-nätverk med hjälp av en trådlös WT-7-sändare som tillval. Denna artikel är endast tillgänglig när en trådlös WT-7-sändare (tillval) är ansluten.

  • Dessa inställningar träder i kraft när WT-7 ansluts och slås på, i vilket fall de alternativ som valts för [ Anslut till smart enhet ] och [ Anslut till PC ] avaktiveras automatiskt.

  • Information om [ Trådlös sändare ] finns nedan; för information om [ Välj hårdvara ], [ Nätverksinställningar ] och [ Alternativ ], se manualen som medföljer WT-7.

Trådlös sändare

Välj [ Använd ] för att aktivera WT-7 när den är ansluten till kameran.