Justera inställningarna för anslutning till datorer med kamerans inbyggda Wi-Fi.

Wi-Fi -anslutning

Välj [ Aktivera ] för att ansluta med de inställningar som för närvarande är valda för [ Nätverksinställningar ].

Nätverksinställningar

Välj [ Skapa profil ] för att skapa en ny nätverksprofil ( Ansluter i åtkomstpunktläge , Ansluter i infrastrukturläge ).

 • Om det redan finns mer än en profil kan du trycka på J för att välja en profil från en lista.

 • För att redigera en befintlig profil, markera den och tryck på 2 . Följande alternativ kommer att visas:

  Alternativ

  Beskrivning

  [ Allmänt ]

  • [ Profilnamn ]: Byt namn på profilen. Som standard är profilnamnet detsamma som nätverkets SSID.

  • [ Lösenordsskydd ]: Välj [ ] för att kräva att ett lösenord anges innan profilen kan ändras. För att ändra lösenordet, markera [ ] och tryck på 2 .

  [ Trådlöst ]

  Infrastrukturanslutningar : Justera inställningarna så att de matchar de som används i nätverket.

  • [ SSID ]: Ange nätverkets SSID.

  • [ Channel ]: Kanalen väljs automatiskt.

  • [ Autentisering/kryptering ]: Välj mellan [ ÖPPEN ] och [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Lösenord ]: Ange nätverkslösenordet.

  Ad-hoc-anslutningar : Välj de inställningar som används för anslutning till kameran.

  • [ SSID ]: Ange kamerans SSID.

  • [ Kanal ]: Välj [ Auto ] för automatiskt kanalval eller [ Manuell ] för att välja kanal manuellt.

  • [ Autentisering/kryptering ]: Välj mellan [ ÖPPEN ] och [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Lösenord ]: Välj lösenordet som används för anslutning till kameran när [ WPA2-PSK -AES ] är valt för [ Autentisering/kryptering ].

  [ TCP/IP ]

  Ange TCP/IP-information för infrastrukturanslutningar. En IP-adress krävs.

  • Om [ Aktivera ] väljs för [ Erhåll automatiskt ] kommer IP-adressen och subnätmasken att hämtas via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.

  • Välj [ Avaktivera ] manuellt för att ange IP-adressen ([ Address ]) och subnätmasken ([ Mask ]).

alternativ

Justera uppladdningsinställningar.

Skicka automatiskt

Välj [ ] för att ladda upp nya foton när de tas.

 • Uppladdningen börjar först efter att bilden har spelats in på minneskortet; se till att ett minneskort är isatt i kameran.

 • Filmer, tillsammans med eventuella bilder som tagits under filmning, laddas inte upp automatiskt när inspelningen är klar utan måste istället laddas upp från uppspelningsdisplayen ( Välja bilder för uppladdning ) .

Ta bort efter sändning

Välj [ Ja ] för att radera bilder från kamerans minneskort automatiskt när uppladdningen är klar.

 • Filer som är markerade för överföring innan [ Ja ] väljs tas inte bort.

 • Raderingen kan avbrytas under vissa kameraoperationer.

Skicka fil som

När du laddar upp NEF + JPEG -bilder, välj om du vill ladda upp både NEF ( RAW ) och JPEG filer eller bara JPEG -kopian.

Avmarkera alla?

Välj [ Ja ] för att ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder. Uppladdning av bilder med en "sändnings"-ikon kommer omedelbart att avslutas.

MAC-adress

Visa MAC-adressen.