Justera inställningar för anslutning till en smart enhet.

Parning ( Bluetooth )

Para ihop med eller anslut till smarta enheter med Bluetooth .

Alternativ

Beskrivning

[ Börja koppla ihop ]

Para ihop kameran med en smart enhet ( Ansluter via Bluetooth ) .

[ Ihopkopplade enheter ]

Lista ihop parade smarta enheter eller byt från en enhet till en annan.

[ Bluetooth -anslutning ]

Välj [ Aktivera ] för att aktivera Bluetooth .

Välj att skicka ( Bluetooth )

Välj bilder för uppladdning till en smart enhet eller välj om du vill markera bilder för uppladdning när de tas. Uppladdningen börjar omedelbart när en anslutning upprättats.

Alternativ

Beskrivning

[ Välj automatiskt att skicka ]

Om [ ] väljs kommer foton att markeras för uppladdning till en smart enhet när de tas. Oavsett vilket alternativ som valts med kameran laddas foton upp i JPEG -format med en storlek på 2 megapixlar. Foton som tas under inspelning kommer inte att laddas upp automatiskt. Bilder tagna under inspelning måste väljas för uppladdning manuellt.

[ Manuellt välj att skicka ]

Markera valda bilder för uppladdning till en smart enhet.

[ Avmarkera alla ]

Ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder.

Wi-Fi -anslutning

Anslut till smarta enheter via Wi-Fi .

Upprätta Wi-Fi anslutning

Initiera en Wi-Fi -anslutning.

  • Kamerans SSID och lösenord kommer att visas. För att ansluta, välj kamerans SSID och ange lösenordet på den smarta enheten ( Ansluter via Wi‑Fi (Wi‑Fi-läge) ) .

  • När en anslutning har upprättats ändras det här alternativet till [ Stäng Wi-Fi -anslutning ] .

  • Välj [ Stäng Wi-Fi anslutning ] för att avsluta anslutningen när så önskas.

Wi-Fi anslutningsinställningar

Få åtkomst till följande Wi-Fi -inställningar:

Alternativ

Beskrivning

[ SSID ]

Ställ in kamerans SSID.

[ Autentisering/kryptering ]

Välj [ OPEN ] eller [ WPA2-PSK -AES ].

[ Lösenord ]

Ändra kameralösenordet.

[ Kanal ]

Välj en kanal.

  • Välj [ Auto ] för att låta kameran välja kanal automatiskt.

  • Välj [ Manuell ] för att välja kanal manuellt.

[ Aktuella inställningar ]

Visa aktuella Wi-Fi inställningar.

[ Återställ anslutningsinställningar ]

Välj [ Ja ] för att återställa Wi-Fi -inställningarna till standardvärdena.

Skicka medan av

Om [ ] väljs fortsätter överföringen av bilder till smarta enheter anslutna via Bluetooth även när kameran är avstängd.