Justera inställningar för anslutning till en smart enhet.

Parning (Bluetooth)

Para ihop med eller anslut till smarta enheter med Bluetooth.

Alternativ

Beskrivning

[ Börja koppla ihop ]

Para ihop kameran med en smart enhet ( Ansluter via Bluetooth ).

[ Ihopkopplade enheter ]

Lista ihop parade smarta enheter eller byt från en enhet till en annan.

[ Bluetooth-anslutning ]

Välj [ Aktivera ] för att aktivera Bluetooth.

Välj att skicka (Bluetooth)

Välj bilder för uppladdning till en smart enhet eller välj om du vill markera bilder för uppladdning när de tas. Uppladdningen börjar omedelbart när en anslutning upprättats.

Alternativ

Beskrivning

[ Välj automatiskt att skicka ]

Om [ ] väljs kommer foton att markeras för uppladdning till en smart enhet när de tas. Oavsett vilket alternativ som valts med kameran laddas foton upp i JPEG-format med en storlek på 2 megapixlar. Foton som tas under inspelning kommer inte att laddas upp automatiskt. Foton tagna under inspelningen måste väljas för uppladdning manuellt.

[ Manuellt välj att skicka ]

Markera valda bilder för uppladdning till en smart enhet.

[ Avmarkera alla ]

Ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder.

Wi-Fi-anslutning

Anslut till smarta enheter via Wi-Fi.

Upprätta Wi-Fi-anslutning

Initiera en Wi-Fi-anslutning.

  • Kamerans SSID och lösenord kommer att visas. För att ansluta, välj kamerans SSID och ange lösenordet på den smarta enheten ( Ansluter via Wi‑Fi (Wi‑Fi-läge) ).

  • När en anslutning har upprättats kommer detta alternativ att ändras till [ Stäng Wi-Fi-anslutning ].

  • Välj [ Stäng Wi-Fi-anslutning ] för att avsluta anslutningen när så önskas.

Wi-Fi-anslutningsinställningar

Få åtkomst till följande Wi-Fi-inställningar:

Alternativ

Beskrivning

[ SSID ]

Ställ in kamerans SSID.

[ Autentisering/kryptering ]

Välj [ ÖPPNA ] eller [ WPA2-PSK-AES ].

[ Lösenord ]

Ändra kameralösenordet.

[ Kanal ]

Välj en kanal.

  • Välj [ Auto ] för att låta kameran välja kanal automatiskt.

  • Välj [ Manuell ] för att välja kanal manuellt.

[ Aktuella inställningar ]

Visa aktuella Wi-Fi-inställningar.

[ Återställ anslutningsinställningar ]

Välj [ Ja ] för att återställa Wi-Fi-inställningarna till standardvärdena.

Skicka medan av

Om [ ] väljs fortsätter uppladdningen av bilder till smarta enheter anslutna via Bluetooth även när kameran är avstängd.