Alegeți dacă butonul de declanșare poate fi folosit pentru focalizare. Dacă este selectat [ Numai AF-ON ], aparatul foto nu va focaliza când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate. Focalizarea poate fi reglată numai utilizând butonul AF-ON sau alte comenzi cărora le-a fost atribuit AF-ON utilizând setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate ].

Lansare în afara focalizării

Pentru a alege dacă declanșatorul poate fi eliberat chiar și în circumstanțe în care ar fi dezactivat în mod normal, selectați Setarea personalizată a7 [ Activare AF ], evidențiați [ Numai AF-ON ] și apăsați 2 . Selectarea [ Activare ] permite eliberarea obturatorului în orice moment.

Opțiune

Descriere

[ Activați ]

Declanșarea declanșatorului este activată.

[ Dezactivare ]

Declanșarea declanșatorului este dezactivată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film