Alegeți elementele listate în meniul i afișat când butonul i este apăsat în modul film.

  • Evidențiați o poziție în meniul i , apăsați J și selectați elementul dorit.

  • Următoarele elemente pot fi alocate meniului i .

Articol

0

J

[ Alegeți zona imaginii ]

Alegeți Zona de imagine

G

[ Dimensiunea și rata cadrului/Calitatea imaginii ]

Dimensiunea cadrului și rata/calitatea imaginii

N

[ Destinație ]

Destinaţie

E

[ Compensarea expunerii ]

Butonul E (Compensarea expunerii).

9

[ Setări de sensibilitate ISO ]

Butonul S

m

[ Balans de alb ]

Echilibru alb

h

[ Setați controlul imaginii ]

Setați Picture Control

y

[ D-Lighting activ ]

D-Lighting activ

w

[ Contorizare ]

Contorizare

s

[ Mod focalizare ]

Modul de focalizare

t

[ Mod zonă AF ]

Mod zonă AF

u

[ Reducerea vibrațiilor ]

Reducerea vibrațiilor

4

[ VR electronic ]

VR electronic

H

[ Sensibilitatea microfonului ]

Sensibilitatea microfonului

5

[ Atenuator ]

Atenuator

6

[ Răspuns în frecvență ]

Raspuns in frecventa

7

[ Reducerea zgomotului vântului ]

Reducerea zgomotului vântului

8

[ Volum căști ]

Volumul căștilor

W

[ Realele de vârf ]

d9: Peaking Highlights

9

[ Evidențiați afișaj ]

g6: Evidențiați Display

3

[ Luminozitatea monitorului/vizorului ]

Luminozitatea monitorului, Luminozitatea vizorului

Z

[ Conexiune Bluetooth ]

Conectați-vă la dispozitivul inteligent

U

[ Conexiune Wi-Fi ]

Conexiune Wi-Fi, Conexiune Wi-Fi

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film