Alegeți dintre opțiunile de afișare a punctului de focalizare de mai jos.

Mod focalizare manuală

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Punctul de focalizare este afișat tot timpul în modul de focalizare manuală.

[ Dezactivat ]

Punctul de focalizare este afișat numai în timpul selectării punctului de focalizare.

Asistență AF în zonă dinamică

Alegeți dacă atât punctul de focalizare selectat, cât și punctele de focalizare din jur sunt afișate în modul AF cu zonă dinamică.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Afișați atât punctul de focalizare selectat, cât și punctele de focalizare din jur.

[ Dezactivat ]

Afișează numai punctul de focalizare selectat.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film