Alegeți rolul atribuit butonului J în modul film. Indiferent de opțiunea selectată, butonul J poate fi utilizat pentru urmărirea focalizării ( Subject-Tracking AF ) când este selectat AF zona automată pentru modul zonă AF.

Rol

Descriere

K

[ Selectați punctul central de focalizare ]

Apăsarea J selectează punctul central de focalizare.

p

[ Zoom activat/dezactivat ]

Apăsați J pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare activ. Apăsați din nou J pentru a reveni la afișajul anterior.

Pentru a alege raportul de zoom, evidențiați [ Zoom activat/dezactivat ] și apăsați 2 .

1

[ Înregistrați filme ]

Apăsați J pentru a începe înregistrarea. Apăsați din nou J pentru a termina înregistrarea filmului.

[ Nici unul ]

Apăsarea J în timpul fotografierii nu are efect.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film