Când este selectată [ Măsurare ponderată la centru ], aparatul foto atribuie cea mai mare greutate unei zone din centrul afișajului de fotografiere atunci când setați expunerea. Setarea personalizată b3 [ Zona ponderată în centru ] este utilizată pentru a alege dimensiunea zonei având cea mai mare greutate atunci când este selectată [ Măsurare ponderată în centru ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film