Alegeți dacă butonul E este necesar pentru compensarea expunerii.

Opțiune

Descriere

[ Pornit (Resetare automată) ]

Compensarea expunerii poate fi ajustată folosind doar un selector de comandă. Setarea selectată cu selectorul de comandă este resetată când camera se oprește sau expiră temporizatorul de așteptare.

[ Activat ]

Compensarea expunerii poate fi ajustată folosind doar un selector de comandă. Compensarea expunerii nu este resetată atunci când aparatul foto se oprește sau când temporizatorul de așteptare expiră.

[ Dezactivat ]

Compensarea expunerii este setată prin apăsarea butonului E și rotirea selectorului principal de comandă.

  • Această opțiune are efect în modurile P , S și A . Compensarea simplă a expunerii nu este disponibilă în alte moduri.

  • Selectorul de comandă utilizat variază în funcție de modul de fotografiere.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film