Setările afectate atunci când bracketingul este activat în modul M sunt determinate de opțiunile selectate pentru [ Bracketing automat ] > [ Set bracketing automat ] din meniul de fotografiere și opțiunea aleasă pentru Setarea personalizată e6 [ Bracketing automat (mod M) ].

Setare personalizată e6
[ Bracketing automat (mod M) ]

Meniu de fotografiere
[ Set de bracketing automat ]

AE și bracketing bliț *

Bracketing AE *

F

[ Bliț/viteză ]

Viteza obturatorului și nivelul blițului

Viteza obturatorului

G

[ Bliț/viteză/diafragma ]

Viteza obturatorului, diafragma și nivelul blițului

Viteza obturatorului și diafragma

H

[ Bliț/apertura ]

Diafragma și nivelul blițului

Deschidere

I

[ Numai bliț ]

Nivelul blițului

  • Dacă nu este utilizat blițul când este selectat [ Activat ] pentru [ Control sensibilitate ISO automată ] și [ Bliț/viteză ], [ Bliț/viteză/diafragma ] sau [ Bliț/diafragma ] este selectat pentru e6 [ Bracketing automat (mod M ) ], sensibilitatea ISO va fi fixată la valoarea pentru prima fotografie din fiecare secvență de bracketing.

Bracketing bliț

Bracketingul blițului se realizează numai cu controlul blițului i-TTL sau q A (apertura automată).

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film