Alegeți cât timp rămâne aprins monitorul sau vizorul când nu se efectuează nicio operațiune.

  • Pot fi alese diferite setări pentru [ Redare ], [ Meniuri ], [ Revizuire imagine ] și [ Temporizator de așteptare ].

  • [ Temporizator standby ] determină cât timp rămâne aprins monitorul sau afișajul vizorului după ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate. Monitorul și vizorul se estompează cu câteva secunde înainte ca temporizatorul de așteptare să expire. Dacă este selectat [ 10 s ], cronometrul va fi extins la 20 de secunde în timp ce meniul i este afișat.

  • Cu excepția [ Revizuire imagine ], fiecare dintre întârzierile de oprire este extinsă cu un minut în modul autodeclanșator.

  • Întârzierile mai lungi la oprire reduc rezistența bateriei.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film