Dacă este selectat [ Pornit ] când aparatul foto este utilizat cu o unitate de bliț opțională care acceptă sistemul Nikon Creative Lighting, apăsarea unui control căruia i-a fost atribuit [ Previzualizare ] utilizând Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate ] va emite un bliț de modelare.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film