Alegeți dacă selectarea punctului de focalizare „se înfășoară” de la o margine la alta a afișajului. Dacă este selectat [ Înfășurare ], selecția punctului de focalizare se va „învălui” de sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, astfel încât, de exemplu, apăsarea sub-selectorului la dreapta când un punct de focalizare este selectat. la marginea dreaptă a afișajului vizorului este evidențiat selectează punctul de focalizare corespunzător din marginea stângă a afișajului.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film