Alegeți modurile zonei AF care pot fi selectate folosind meniul i sau comenzile personalizate.

  • Evidențiați oricare dintre următoarele opțiuni și apăsați 2 pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ). Modurile marcate cu o bifă ( M ) sunt disponibile pentru selectare prin selectorul secundar de comandă.

  • Pentru a finaliza operația, apăsați J .

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film