Alegeți numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectarea manuală a punctelor de focalizare atunci când pentru modul zonă AF este selectată o altă opțiune decât [ Auto-zonă AF ].

Opțiune

Descriere

R

[ Toate punctele ]

Fiecare punct de focalizare disponibil în modul actual de zonă AF poate fi selectat. Numărul de puncte disponibile variază în funcție de modul zonă AF.

I

[ Orice alt punct ]

Numărul de puncte de focalizare disponibile este redus la un sfert din numărul disponibil atunci când este selectat [ Toate punctele ]. Utilizați pentru selectarea rapidă a punctului de focalizare. Numărul de puncte de focalizare disponibile în modurile [ AF punctat ] și [ AF cu zonă largă (L) ] nu se modifică.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film