Alegeți dacă camera detectează și focalizează pe fețe sau ochi, fie ale subiectelor portrete umane, fie ale câinilor și pisicilor, când este selectat [ Zona automată AF ] pentru modul zonă AF.

Opțiune

Descriere

[ Detecția feței și a ochilor activată ]

Când aparatul foto detectează o față a unui subiect portret uman, se concentrează automat pe unul sau altul dintre ochii subiectului. Dacă ochii nu sunt detectați, camera va focaliza în schimb fața subiectului.

[ Detecția feței activată ]

Când aparatul foto detectează o față a unui subiect portret uman, se concentrează automat pe fața subiectului.

[ Detectarea animalelor activată ]

Când camera detectează o față a unui câine sau a unei pisici, se concentrează automat pe unul sau altul dintre ochii subiectului. Dacă ochii nu sunt detectați, camera va focaliza în schimb fața subiectului.

[ Dezactivat ]

Detectarea feței și a ochilor este dezactivată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film