Alegeți [ Pornit ] pentru o focalizare mai precisă în condiții de lumină slabă când AF-S este selectat pentru modul de focalizare.

  • În modul foto, această opțiune are efect numai în modurile P , S , A și M .

  • În modul b , [ AF cu lumină scăzută ] este fixat la [ Activat ].

  • AF cu lumină scăzută este dezactivată în timpul fotografierii cu temporizator de interval și în timpul înregistrării filmelor în interval.

  • Camera poate necesita mai mult timp pentru a focaliza când este selectat [ Pornit ].

  • În timp ce AF cu lumină scăzută este activă, pe afișaj va apărea „Lumină scăzută”. Rata de reîmprospătare a afișajului poate scădea.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film