Când focalizarea maximă este activată în modul de focalizare manuală, obiectele care sunt focalizate sunt indicate prin contururi colorate pe afișaj. Puteți alege culoarea.

Nivel de vârf

Alegeți dintre [ 3 (sensibilitate mare) ], [ 2 (standard) ], [ 1 (sensibilitate scăzută) ] și [ Dezactivat ]. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare adâncimea care va fi afișată ca fiind focalizată.

Culoare de evidențiere de vârf

Alegeți culoarea de evidențiere.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film