Alegeți operațiunile efectuate în modul foto folosind comenzile camerei sau obiectivului sau apăsând comenzile camerei și rotind cadranele de comandă.

 • Alegeți rolurile jucate de comenzile de mai jos. Evidențiați controlul dorit și apăsați J .

  Opțiune

  w

  [ Butonul Fn1 ]

  y

  [ Butonul Fn2 ]

  V

  [ Butonul AF-ON ]

  7

  [ Subselector ]

  8

  [ Centru subselector ]

  z

  [ Butonul de înregistrare a filmului ]

  S

  [ Butonul Fn a obiectivului ]

  3

  [ Butonul lentile Fn2 ]

  l

  [ Inel de control al obiectivului ]

 • Rolurile care pot fi atribuite acestor controale sunt următoarele:

  Opțiune

  w

  y

  V

  7

  8

  z

  S

  3

  l

  K

  [ Selectați punctul central de focalizare ]

  4

  4

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  F

  [ Numai blocare AF ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  D

  [ Blocare AE (Resetare la eliberare) ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  C

  [ Numai blocare AE ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  r

  [ Blocare FV ]

  4

  4

  4

  4

  4

  h

  [ c Dezactivare/activare ]

  4

  4

  4

  4

  4

  q

  [ Previzualizare ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  L

  [ Măsurare matrice ]

  4

  4

  4

  4

  4

  M

  [ Contorizare ponderată în centru ]

  4

  4

  4

  4

  4

  N

  [ Măsurare spot ]

  4

  4

  4

  4

  4

  t

  [ Măsurare ponderată în funcție de evidențiere ]

  4

  4

  4

  4

  4

  1

  [ Rafa de bracketing ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  n

  [ Urmărirea subiectului ]

  4

  4

  4

  4

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  p

  [ Zoom activat/dezactivat ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  O

  [ MENIUL MEU ]

  4

  4

  4

  4

  4

  3

  [ Accesați elementul de top din MENIU MEU ]

  4

  4

  4

  4

  4

  K

  [ Redare ]

  4

  4

  4

  4

  g

  [ Protejează ]

  4

  4

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  4

  4

  4

  4

  8

  [ Calitate/dimensiune imaginii ]

  4

  4

  4

  m

  [ Balans de alb ]

  4

  4

  4

  h

  [ Setați controlul imaginii ]

  4

  4

  4

  y

  [ D-Lighting activ ]

  4

  4

  4

  w

  [ Contorizare ]

  4

  4

  4

  I/Y

  [ Mod bliț/compensare ]

  4

  4

  4

  z

  [ Mod focalizare/mod zonă AF ]

  4

  4

  4

  t

  [ Bracketing automat ]

  4

  4

  4

  $

  [ Expunere multiplă ]

  4

  4

  4

  2

  [ HDR (gamă dinamică înaltă) ]

  4

  4

  4

  z

  [ Mod de întârziere expunere ]

  4

  4

  4

  $

  [ Spd obturator și blocare diafragmă ]

  4

  4

  4

  W

  [ Realele de vârf ]

  4

  4

  c

  [ Evaluare ]

  4

  4

  w

  [ Alegeți numărul obiectivului fără CPU ]

  4

  4

  4

  4

  Y

  [ La fel ca selectorul multiplu ]

  4

  x

  [ Selectarea punctului de focalizare ]

  4

  X

  [ Focalizare (M/A) ]

  41, 2

  q

  [ Diafragma ]

  42

  E

  [ Compensarea expunerii ]

  42

  9

  [ Sensibilitate ISO ]

  42

  [ Nici unul ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  42

  1. Disponibil numai cu lentile compatibile.

  2. Indiferent de opțiunea selectată, în modul de focalizare manuală, inelul de control poate fi folosit doar pentru a regla focalizarea.

 • Sunt disponibile următoarele opțiuni:

  Rol

  Descriere

  K

  [ Selectați punctul central de focalizare ]

  Apăsând butonul de comandă se selectează punctul central de focalizare.

  A

  [ AF-ON ]

  Apăsarea comenzii inițiază focalizarea automată, dublând funcția butonului AF-ON .

  F

  [ Numai blocare AF ]

  Focalizarea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  Expunerea se blochează atunci când este apăsat controlul. Blocarea expunerii nu se termină când declanșatorul este eliberat. Expunerea rămâne blocată până când butonul de control este apăsat a doua oară sau până când cronometrul de așteptare expiră.

  D

  [ Blocare AE (Resetare la eliberare) ]

  Expunerea se blochează atunci când este apăsat controlul. Expunerea rămâne blocată până când controlul este apăsat a doua oară, declanșatorul este eliberat sau temporizatorul de așteptare expiră.

  C

  [ Numai blocare AE ]

  Expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  Focalizarea și expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  r

  [ Blocare FV ]

  Apăsați butonul pentru a bloca valoarea blițului pentru unitățile bliț opționale; apăsați din nou pentru a anula blocarea FV.

  h

  [ c Dezactivare/activare ]

  Dacă blițul este activat în prezent, acesta va fi dezactivat în timp ce controlul este apăsat. Dacă blițul este în prezent oprit, sincronizarea cu perdeaua frontală va fi selectată în timp ce controlul este apăsat.

  q

  [ Previzualizare ]

  Țineți butonul apăsat pentru a previzualiza culoarea fotografiei, expunerea și profunzimea câmpului.

  L

  [ Măsurare matrice ]

  [ Măsurare matrice ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  M

  [ Contorizare ponderată în centru ]

  [ Măsurarea ponderată în centru ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  N

  [ Măsurare spot ]

  [ Măsurare spot ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  t

  [ Măsurare ponderată în funcție de evidențiere ]

  [ Măsurarea ponderată în evidențiere ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  1

  [ Rafa de bracketing ]

  • Dacă butonul de comandă este apăsat când este selectată o altă opțiune decât [ Bracketing WB ] pentru [ Bracketing automat ] > [ Setare bracketing automat ] în meniul de fotografiere în modul de eliberare continuă, camera va realiza toate fotografiile din programul de bracketing curent și repetați rafala de bracketing în timp ce butonul de declanșare este apăsat. În modul de eliberare a unui singur cadru, fotografierea se va termina după prima explozie de bracketing.

  • Dacă este selectat [ Bracketing WB ] pentru [ Auto bracketing set ], aparatul foto va face fotografii în timp ce butonul de declanșare este apăsat și va aplica bracketing balansul de alb la fiecare fotografie.

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  • Dacă în prezent este selectată o opțiune JPEG pentru calitatea imaginii, „RAW” va fi afișat și o copie NEF (RAW) va fi înregistrată cu următoarea fotografie făcută după ce este apăsat butonul de comandă. Setarea inițială a calității imaginii va fi restabilită atunci când scoateți degetul de pe butonul de declanșare sau apăsați din nou controlul, anulând [ + NEF (RAW) ].

  • Copiile NEF (RAW) sunt înregistrate la setările selectate curent pentru [ Înregistrare NEF (RAW) ] în meniul de fotografiere.

  n

  [ Urmărirea subiectului ]

  Apăsarea butonului de control în timpul zonei AF automate permite urmărirea subiectului; punctul de focalizare se va schimba într-un reticulul de direcționare, iar monitorul și vizorul se vor transforma în afișaje de urmărire a subiectului.

  • Pentru a opri AF cu urmărirea subiectului, apăsați din nou comanda sau apăsați butonul W ( Q ).

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  Apăsați butonul pentru a afișa o grilă de încadrare. Apăsați din nou butonul pentru a opri afișajul.

  p

  [ Zoom activat/dezactivat ]

  Apăsați butonul pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare curent. Apăsați din nou pentru a anula zoomul.

  O

  [ MENIUL MEU ]

  Apăsați butonul pentru a afișa „MENIUL MEU”.

  3

  [ Accesați elementul de top din MENIU MEU ]

  Apăsați butonul de comandă pentru a trece la elementul de sus din „MENIUL MEU”. Selectați această opțiune pentru acces rapid la un element de meniu folosit frecvent.

  K

  [ Redare ]

  Apăsați butonul de comandă pentru a începe redarea.

  g

  [ Protejează ]

  Apăsați butonul în timpul redării pentru a proteja imaginea curentă.

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege zona imaginii.

  8

  [ Calitate/dimensiune imaginii ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul de comandă principal pentru a alege o opțiune de calitate a imaginii și selectorul de comandă secundară pentru a selecta dimensiunea imaginii.

  m

  [ Balans de alb ]

  Pentru a alege o opțiune de balans de alb, țineți apăsat butonul și rotiți selectorul principal de comandă. Unele opțiuni oferă subopțiuni care pot fi selectate prin rotirea selectorului de sub-comandă.

  h

  [ Setați controlul imaginii ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege un control de imagine.

  y

  [ D‑Lighting activ ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a regla Active D-Lighting.

  w

  [ Contorizare ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege o opțiune de măsurare.

  I/Y

  [ Mod bliț/compensare ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul de comandă principal pentru a alege un mod de bliț și selectorul de comandă secundară pentru a regla puterea blițului.

  z

  [ Mod focalizare/mod zonă AF ]

  Țineți controlul și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul de focalizare, selectorul secundar de comandă pentru a alege modul zonă AF.

  t

  [ Bracketing automat ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii și selectorul secundar de comandă pentru a selecta incrementul de bracketing sau cantitatea de D-Lighting activ.

  $

  [ Expunere multiplă ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul și selectorul secundar de comandă pentru a alege numărul de fotografii.

  2

  [ HDR (gamă dinamică înaltă) ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul și selectorul secundar de comandă pentru a alege diferența de expunere.

  z

  [ Mod de întârziere expunere ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege întârzierea de declanșare.

  $

  [ Spd obturator și blocare diafragmă ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a bloca viteza obturatorului (modurile S și M ). Pentru a bloca diafragma (modurile A și M ), apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul secundar de comandă.

  W

  [ Realele de vârf ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul de comandă principal pentru a alege un nivel de vârf și selectorul de sub-comandă pentru a selecta culoarea de vârf.

  c

  [ Evaluare ]

  Pentru a evalua imaginea curentă în modul redare, apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă.

  • Pentru a afișa opțiunile de evaluare, evidențiați [ Rating ] și apăsați 2 . Dacă este selectată o altă opțiune decât [ Niciun ], evaluarea aleasă poate fi atribuită imaginilor prin simpla apăsare a comenzii selectate. Apăsând din nou butonul de comandă, se selectează un rating „fără stea”.

  w

  [ Alegeți numărul obiectivului fără CPU ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege un număr de obiectiv salvat folosind elementul [ Date obiectiv non-CPU ] din meniul de configurare.

  Y

  [ La fel ca selectorul multiplu ]

  Apăsarea sub-selectorului în sus, în jos, la stânga sau la dreapta în timpul fotografierii sau redării are același efect ca și apăsarea 1 , 3 , 4 sau 2 pe selectorul multiplu. Pentru a alege rolul jucat de subselector în timpul focalizării sau al zoom-ului de redare, evidențiați [ La fel ca selectorul multiplu ] și apăsați 2 .

  • Selectați [ Derulare ] pentru a utiliza subselectorul pentru a derula afișajul.

  • Selectați [ Afișare cadrul următor/anterior ] pentru a utiliza subselectorul pentru a parcurge imagini fără a modifica raportul de zoom.

  x

  [ Selectarea punctului de focalizare ]

  Utilizați controlul pentru a selecta punctul de focalizare. Utilizarea controlului în timpul redării încheie redarea și permite selectarea punctului de focalizare.

  X

  [ Focalizare (M/A) ]

  Focalizarea automată poate fi depășită prin rotirea inelului de control al obiectivului (focalizare automată cu anulare manuală). Inelul de control poate fi folosit pentru focalizarea manuală în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la jumătate. Pentru a reorienta utilizând focalizarea automată, ridicați degetul de pe butonul de declanșare și apoi apăsați-l pe jumătate din nou.

  q

  [ Diafragma ]

  Rotiți inelul de control al obiectivului pentru a regla diafragma.

  E

  [ Compensarea expunerii ]

  Rotiți inelul de control al obiectivului pentru a regla compensarea expunerii.

  9

  [ Sensibilitate ISO ]

  Rotiți inelul de control al obiectivului pentru a regla sensibilitatea ISO.

  [ Nici unul ]

  Controlul nu are efect.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film