Alegeți operațiunile efectuate în modul film folosind comenzile camerei sau obiectivului sau apăsând comenzile camerei și rotind cadranele de comandă.

 • Alegeți rolurile jucate de comenzile de mai jos. Evidențiați controlul dorit și apăsați J .

  Opțiune

  w

  [ Butonul Fn1 ]

  y

  [ Butonul Fn2 ]

  V

  [ Butonul AF-ON ]

  8

  [ Centru subselector ]

  G

  [ Butonul de declanșare ]

  l

  [ Inel de control al obiectivului ]

 • Rolurile care pot fi atribuite acestor controale sunt următoarele:

  Opțiune

  w

  y

  V

  8

  G

  l

  t

  [ Diafragma de putere (deschis) ]

  4

  q

  [ Diafragma de putere (închidere) ]

  4

  i

  [ Compensarea expunerii + ]

  4

  h

  [ Compensarea expunerii - ]

  4

  n

  [ Urmărirea subiectului ]

  4

  4

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  4

  4

  4

  p

  [ Zoom activat/dezactivat ]

  4

  4

  4

  4

  g

  [ Protejează ]

  4

  4

  K

  [ Selectați punctul central de focalizare ]

  4

  4

  A

  [ AF-ON ]

  4

  F

  [ Numai blocare AF ]

  4

  4

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  4

  4

  C

  [ Numai blocare AE ]

  4

  4

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  4

  4

  C

  [ Fă fotografii ]

  4

  1

  [ Înregistrați filme ]

  4

  4

  4

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  4

  4

  4

  m

  [ Balans de alb ]

  4

  4

  h

  [ Setați controlul imaginii ]

  4

  4

  y

  [ D-Lighting activ ]

  4

  4

  w

  [ Contorizare ]

  4

  4

  z

  [ Mod focalizare/mod zonă AF ]

  4

  4

  H

  [ Sensibilitatea microfonului ]

  4

  4

  W

  [ Realele de vârf ]

  4

  4

  c

  [ Evaluare ]

  4

  4

  X

  [ Focalizare (M/A) ]

  41, 2

  q

  [ Diafragma de putere ]

  42

  E

  [ Compensarea expunerii ]

  42

  9

  [ Sensibilitate ISO ]

  42

  [ Nici unul ]

  4

  4

  4

  4

  42

  1. Disponibil numai cu lentile compatibile.

  2. Indiferent de opțiunea selectată, în modul de focalizare manuală, inelul de control poate fi folosit doar pentru a regla focalizarea.

 • Sunt disponibile următoarele opțiuni:

  Rol

  Descriere

  t

  [ Diafragma de putere (deschis) ]

  Diafragma se mărește în timp ce butonul Fn1 este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton Fn2 ] > [ Diafragma de putere (închidere) ] pentru reglarea diafragmei controlată de buton.

  q

  [ Diafragma de putere (închidere) ]

  Diafragma se îngustează în timp ce butonul Fn2 este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton Fn1 ] > [ Diafragma de putere (deschis) ] pentru reglarea diafragmei controlată de buton.

  i

  [ Compensarea expunerii + ]

  Compensarea expunerii crește în timp ce butonul Fn1 este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton Fn2 ] > [ Compensare expunere − ] pentru compensarea expunerii controlată de butoane.

  h

  [ Compensarea expunerii − ]

  Compensarea expunerii scade în timp ce butonul Fn2 este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton Fn1 ] > [ Compensare expunere + ] pentru compensarea expunerii controlată de buton.

  n

  [ Urmărirea subiectului ]

  Apăsarea butonului de control în timpul zonei AF automate permite urmărirea subiectului; punctul de focalizare se va schimba într-un reticulul de direcționare, iar monitorul și vizorul se vor transforma în afișaje de urmărire a subiectului.

  • Pentru a opri AF cu urmărirea subiectului, apăsați din nou comanda sau apăsați butonul W ( Q ).

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  Apăsați butonul pentru a afișa o grilă de încadrare. Apăsați din nou butonul pentru a opri afișajul.

  g

  [ Protejează ]

  Apăsați butonul în timpul redării pentru a proteja imaginea curentă.

  K

  [ Selectați punctul central de focalizare ]

  Apăsând butonul de comandă se selectează punctul central de focalizare.

  A

  [ AF-ON ]

  Apăsarea comenzii inițiază focalizarea automată, dublând funcția butonului AF-ON .

  F

  [ Numai blocare AF ]

  Focalizarea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  Expunerea se blochează atunci când este apăsat controlul. Blocarea expunerii nu se termină când declanșatorul este eliberat. Expunerea rămâne blocată până când butonul de control este apăsat a doua oară sau până când cronometrul de așteptare expiră.

  C

  [ Numai blocare AE ]

  Expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  Focalizarea și expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  p

  [ Zoom activat/dezactivat ]

  Apăsați butonul pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare curent (raportul de zoom este selectat în prealabil). Apăsați din nou pentru a anula zoomul.

  C

  [ Fă fotografii ]

  Apăsați butonul de declanșare până la capăt pentru a face o fotografie cu un raport de aspect de 16:9.

  1

  [ Înregistrați filme ]

  Apăsați butonul pentru a începe înregistrarea. Apăsați din nou pentru a termina înregistrarea.

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege zona de imagine pentru filme. Rețineți că zona imaginii nu poate fi modificată în timp ce înregistrarea este în curs.

  m

  [ Balans de alb ]

  Țineți butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a regla balansul de alb pentru filme. Unele opțiuni oferă subopțiuni care pot fi selectate prin rotirea selectorului de sub-comandă.

  h

  [ Setați controlul imaginii ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege un control de imagine.

  y

  [ D‑Lighting activ ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a regla Active D-Lighting pentru filme.

  w

  [ Contorizare ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege o opțiune de măsurare a filmului.

  z

  [ Mod focalizare/mod zonă AF ]

  Țineți controlul și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul de focalizare, selectorul secundar de comandă pentru a alege modul zonă AF.

  H

  [ Sensibilitatea microfonului ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a regla sensibilitatea microfonului.

  W

  [ Realele de vârf ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul de comandă principal pentru a alege un nivel de vârf și selectorul de sub-comandă pentru a selecta culoarea de vârf.

  c

  [ Evaluare ]

  Pentru a evalua imaginea curentă în modul redare, apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă.

  • Pentru a afișa opțiunile de evaluare, evidențiați [ Rating ] și apăsați 2 . Dacă este selectată o altă opțiune decât [ Niciun ], evaluarea aleasă poate fi atribuită imaginilor prin simpla apăsare a comenzii selectate. Apăsând din nou butonul de comandă, se selectează un rating „fără stea”.

  X

  [ Focalizare (M/A) ]

  Inelul de control al obiectivului poate fi folosit pentru focalizare manuală, indiferent de opțiunea selectată pentru modul de focalizare. Pentru a refocaliza folosind focalizarea automată, apăsați butonul de declanșare până la jumătate sau apăsați un control căruia i-a fost atribuit AF-ON.

  q

  [ Diafragma de putere ]

  Rotiți inelul de control al obiectivului pentru a regla diafragma.

  E

  [ Compensarea expunerii ]

  Rotiți inelul de control al obiectivului pentru a regla compensarea expunerii.

  9

  [ Sensibilitate ISO ]

  Rotiți inelul de control al obiectivului pentru a regla sensibilitatea ISO.

  [ Nici unul ]

  Controlul nu are efect.

Diafragma de putere
 • Diafragma de putere este disponibilă numai în modurile A și M.

 • O pictogramă 6 pe afișajul de fotografiere indică faptul că diafragma nu poate fi utilizată.

 • Afișajul poate pâlpâi în timp ce diafragma este reglată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film