Alegeți dacă iluminatorul de asistență AF încorporat se aprinde pentru a ajuta la operarea focalizării în modul foto când iluminarea este slabă.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

În modul foto, iluminatorul se va aprinde după cum este necesar când AF-S este selectat pentru modul de focalizare.

[ Dezactivat ]

Iluminatorul nu se aprinde pentru a ajuta la operarea focalizării. Este posibil ca camera să nu poată focaliza atunci când iluminarea este slabă.

Iluminatorul AF-Asist
  • Iluminatorul de asistență AF are o rază de acțiune de aproximativ 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.).

  • Scoateți parasolarul obiectivului când utilizați iluminatorul.

  • Nu obstrucționați iluminatorul de asistență AF când este aprins.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film